Skip to content

Hälsoundersökningar

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR för både företag och privatpersoner

Vi erbjuder:

Nyanställningsundersökning.

Har personen medicinska förutsättningar för den tilltänkta tjänsten? Företagshälsovården kan anpassa hälsoundersökningen efter de risker och krav som finns på arbetsplatsen samt hjälpa till att se om något bruk av olagliga substanser används.

Hälsoundersökning Modern

Riktar sig både mot företag och privatpersoner, där fokus ligger på hälsa- och livsstil. Du kommer att få besvara en webbenkät före besöket, som ligger till grund för samtalet med en hälsocoach. I undersökningen ingår viss provtagning.

Hälsoundersökning Diamant

Riktar sig både mot företag och privatpersoner, där även en läkarundersökning med fördjupad provtagning ingår

I både Hälsoundersökning Diamant och Modern går det att få en gruppsammanställning ifall 10 personer eller fler svarat på enkäten.

Hälsoundersökning för byggnadsarbetare

Baseras på fackföreningen Byggnads krav och är rekommenderad att erbjudas medlemmarna minst vart tredje år och för medlemmar som fyllt 50 år ska hälsoundersökningen erbjudas årligen. Inför hälsoundersökningen kommer Du, som ska genomföra undersökningen att få fylla i både en webbaserad enkät med frågor riktade mot hälsa och livsstil samt en enkät med specifika frågor riktade mot specifika exponeringar. Genomgång av enkäter och undersökningar utförs av företagssköterska och sjukgymnast. Du kommer även erbjudashälsorådgivning och individuell åtgärdsplan. Om behov föreligger kommer en läkaruppföljning inbokas.

Hälsoundersökning för målare

Baseras på fackföreningen Svenska måleriförbundets krav och är rekommenderad att erbjudas medlemmarna vart tredje år och för medlemmar som fyllt 50 år ska hälsoundersökningen erbjudas årligen. Inför hälsoundersökningen kommer Du, som ska genomföra undersökningen att få fylla i både en webbaserad enkät med frågor riktade mot hälsa och livsstil samt en enkät med specifika frågor riktade mot specifika exponeringar. Genomgång av enkäter och undersökningar utförs av företagssköterska och sjukgymnast. Du kommer även erbjudas hälsorådgivning och individuell åtgärdsplan. Om behov föreligger kommer en läkaruppföljning inbokas.

TILLÄGG

Vid samtliga hälsoundersökningar går det att lägga till tjänster som ex konditionstest, hörselundersökning, lungfunktionsundersökning etc och det är även möjligt att få en gruppsammanställning vid 10 personer eller fler som besvarat hälsoenkäten.

Vi kan komma till er

Vi har mobil utrustning och kommer gärna ut till er på arbetsplatsen om ni önskar få hälsoundersökningar utförda ute på plats på företaget.

Aktuellt

Hälsoundersökningar

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta