Skip to content

En företagshälsovård för det moderna arbetslivet

Avestahälsan ska genom engagemang, kompetens, tillgänglighet och snabb service bidra till friska, attraktiva arbetsplatser och effektiva organisationer i våra kundföretag så att både organisation och medarbetare mår bra.

Vi vill se oss som såväl ett serviceföretag som ett kompetensföretag. Vårt arbete skall syfta till att miljön i våra företag utvecklas i samklang med samhällets krav och samhällsutvecklingen. Avestahälsan skall även ta hänsyn till och bidra till att främja lönsamheten i kundföretagen.

Avestahälsan erbjuder dig som företagare att vara din samarbetspartner och stödresurs i ert arbetsmiljöarbete, det gäller både offentliga och privata arbetsgivare.

Vi arbetar med främjande insatser för att hålla det friska friskt, förebyggande insatser för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet och efterhjälpande och rehabiliterande när skadan är skedd.

 Vi erbjuder allt från hälsokontroller, körkortsintyg och lagstadgade hälsoundersökningar till omfattande arbetsmiljöutredningar och rehabiliteringsåtgärder.

Utöver detta bedriver vi ett flertal kurser, hälsofrämjande insatser och utbildningar samt erbjuder ledningsstöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) till företag och organisationer.

 Vi är även lokal underleverantör till flera rikstäckande företagshälsor och medlem i branschorganisationen Sveriges Företagshälsor som verkar för god utbildning och hög kompetens inom området samt stödjer branschens kvalitetsutveckling

Vi vill stödja er till att få en väl fungerande arbetsmiljö utan hälsorisker där era medarbetare kan känna sig trygga och genomföra sitt arbete optimalt. Vi stöttar våra samarbetspartners till att bli friska och hållbara organisationer som arbetar systematiskt med arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala.

Vikten av teamarbete och att vara en ”snäll arbetsplats” kan inte nog betonas för ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar hälsa hos individen och ger friska och välpresterande arbetsplatser.

BLI FÖRETAGSKUND
JAG ÄR FÖRETAGSKUND
JOBBA HOS OSS

adress

Markusgatan 17

774 30 Avesta

info@avestahalsan.se

Enligt den nya förordningen om GDPR önskar vi inga personuppgifter i mejl.

 

Aktuellt

Vårt erbjudande

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta