Skip to content
Företagshälsovården

Välkommen till en hälsofrämjande FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Varför behövs företagshälsovård? 

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. I dagens arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen leder till att färre ska försörja fler. Det kommer att behövas fler som kan och vill fortsätta arbeta längre men för att de ska arbeta effektivt behövs också säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Därför behövs företagshälsovården.

VÅRT ERBJUDANDE

”Vi finns där före, under och efter.”
 
Vi arbetar proaktivt för att främjande insatser för att hålla det friska friskt. Vi arbetar aktivt att förebygga insatser för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet. Vi arbetar reaktivt med efterhjälpande och rehabiliterande insatser när skadan redan är skedd så den anställde kan få hjälp med att återgå till arbetet så snart som möjligt genom arbetsträning och rehabilitering.

Aktuellt

Företagshälsovården

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta