Skip to content

Avestahälsans mobila vårdenhet

Varför skicka iväg personal lång väg för hälsoundersökningar när vi istället kan komma till er och göra det på plats? – Detta val blir både tids- och kostnadseffektivt för arbetsgivare och personal.

Med vår toppmoderna mobila vårdenhet har vi möjlighet att bistå företag och företagshälsor med medicinska undersökningar inom ca 2½ timmes resväg från Avesta. Det motsvarar ungefär från Edsbyn i norr, Hagfors i väster, Katrineholm i söder till Östhammar i öster.

I den Mobila Vårdenheten erbjuder vi:

Byggnadsarbetarundersökningar
Sjöfartsundersökningar
Spårtrafiksundersökningar
Körkortsintygsundersökningar
Hälsoundersökningar
Arbets-EKG som del av tjänstbarhetsbedömning
Konditionstester
Vaccinationer
Provtagningar (blod & urin)
Drogtestning (urin & saliv)
Medicinska kontroller i arbetslivet (enligt AFS 2019:3)
– Rök- & kemdykning (”brandmannaundersökningar”)
– Klättring med stor nivåskillnad
– Nattarbete
– Allergiframkallande kemiska produkter
– Fibrosframkallande damm
– Joniserande strålning
– Undersökning vid arbete med Bly, Kadmium & Kvicksilver
 
Våra företagsläkare är även specialistkompetenta i kardiologi (hjärtsjukvård) & internmedicin respektive allmänmedicin. Med företagssköterskor som har stor erfarenhet inom hjärt- & akutsjukvård besitter vi särskild kompetens inom företagshälsovård att utföra bland annat arbets-EKG:n på ett tryggt och säkert sätt.
 
 

Mobila Vårdenheten är utrustad med:

 • EKG-utrustning
 • Arbets-EKG-cykel
 • Spirometer (lungfunktionstest) inklusive reversibilitetstest
 • Audiometer (hörseltest)
 • Syntesttavla
 • Provtagningsutrustning för venösa och kapillära blodprover
 • Provtagningstoalett, inklusive möjlighet till övervakad drogtestning
 • Analysutrustning för t ex blodsocker, blodvärde mm
 • Undersökningsbrits
 • Två undersökningsrum med separata ingångar
 • Datorer för journalföring på plats via eget nätverk
 • Defibrillator (hjärtstartare)
 • Ramper för möjlighet att få in rollator eller rullstol
 • Vinterisolerad samt vattenburen golvvärme
BLI FÖRETAGSKUND
Mobil vårdenhet – Företagshälsovården som kommer till dig
Mobil vårdenhet – Företagshälsovården som kommer till dig
8
Mobil vårdenhet – Företagshälsovården som kommer till dig
Mobil vårdenhet – Företagshälsovården som kommer till dig

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta