Välkommen till Företagshälsovården Avestahälsan

Avestahälsan Företagshälsovård är ett kompetens och serviceföretag, vars huvudsakliga uppgifter är att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet – genom att undersöka och bedöma arbetsmiljön i företagen- samt att aktivt stödja och, hjälpa företagen att utveckla sin arbetslivsinriktade rehabilitering

Häri ingår att identifiera sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, utifrån medicinsk, teknisk ergonomisk och psykosocial synvinkel.

Vårt arbete skall främja hälsan och lönsamheten i våra kundföretag. Vidare ingår i Avestahälsans arbetsfält att även bedriva sjukvård och friskvård. Vi erbjuder avtalslösningar som skräddarsys till just din arbetsplats.

null

Utbildningar

Vi hjälper till med att utbilda företagspersonal inom häsovård.Läs mer »
null

Friskvård

Vi utför hälsoundersökningar och hjälper er med företagets friskvårdsarbete.Läs mer »
null

Sjukvårdsförsäkring

Vi har tagit fram en sjukvårdsförsäkring speciellt anpassad för företag och deras anställda.Läs mer »
null

Tjänster fysisk/psykisk arbetsmiljö

Vi kan hjälpa et att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det passar ditt företagLäs mer »
null

Hälso/Sjukvård

Vi arbetar med att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande i arbetslivet.
När någon trots allt blivit sjuk hjälper Avestahälsan till med bedömning och behandling av era medarbetare.Läs mer »
null

Rehabilitering

Avestahälsan kan hjälpa dig med alla delar i rehabiliteringsarbetet  från rehabiliteringspolicy till rehabiliteringsinsatser för individen, och rehabmöten.Läs mer »

Ny webbaserad hälsoundersökning

Här kan du genomföra vår hälsoundersökning direkt i datorn/mobilen.