Vaccination mot covid-19 gör skillnad!

I got the immunity vaccine

Pandemin är inte över. Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19.

Pandemin är inte över. Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19 och det är fortsatt viktigt att vaccinera sig för att få ett skydd mot svår sjukdom och död. Ta de doser du blir erbjuden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att personer som är 65 år eller äldre (födda 1957 eller tidigare) ska erbjudas en tredje påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, en dos fem.

Vaccinationerna startar 1/9 med personer som är 65 år eller äldre, personer som har äldreomsorg och hemtjänst samt personer som har hemsjukvård. Samt personer 18-64 år med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har identifierat. I den här gruppen ingår också personer 18-64 år med Downs syndrom.

Du kan ta påfyllnadsdosen när det gått fyra månader sedan du fick din senaste dos.  

Du bokar själv din tid på 1177.se/Dalarna.

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du kontakta Region Dalarnas invånarsupport: 010-249 92 88.  Öppettider vardagar 08:00-12:00 samt 13:00-16:00.

För dig som är 18-64  följ informationen på 1177.se för att se när vaccination blir aktuell.


 
Boka själv din tid på 1177.se/Dalarna.

 

Om du behöver hjälp med att boka tid kan du kontakta Region Dalarnas invånarsupport: 010-249 92 88.

Öppettider vardagar 08:00-12:00 samt 13:00-16:00


Vaccination mot covid-19 gör skillnad!

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta