Halka på is och snö

Is på gångbana

Halt ute?

Att halka på grund av snö och is är den vanligaste orsaken till fallolyckor.

Hur kan jag göra för att minska risken för att halka?

Du kan träna styrka och balans

Använd hjälpmedel som ger dig stöd vid promenader

Du kan minska risken att halka och få en fallskada om du använder halkskydd, till exempel broddar.

Sanda eller salta vid ingången till ditt hus när det är halt

 


Läs mer om hur du kan förebygga fallskador på 1177

Halka på is och snö

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta