Avestahälsans företagshälsovård erbjuder nu Stockholm 3 prostata prov

Portrait of charming mature man true boss feel content emotions wear yellow shirt isolated over blue color background

Vi erbjuder nu Stockholm3, prostatatest.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. PSA som använts hittills missar dessvärre 30-50% av alla behandlingskrävande cancerfall. Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar flera proteinmarkörer (bland annat PSA), genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm som visat sig hitta 100% fler av de behandlingskrävande cancerfallen jämfört med enbart PSA.

Nu erbjuder Avestahälsan Företagshälsa provtagning och analys av Stockholm3 för män i 45-74 års ålder för att öka möjligheten att tidigt upptäcka och behandla prostatacancer, innan den ens ger symtom. Läs gärna mer om Stockholm3 på https://www.a3p.com/sv/stockholm3/

 


 

Pris 3999kr

För att boka tid för provtagning vänligen kontakta oss via telefon eller maila namn och telefonnummer till  oss på fhv@avestahalsan.se så tar vi kontakt med dig.

 


Avestahälsans företagshälsovård erbjuder nu Stockholm 3 prostata prov

Öppettider 

 
Vårdcentralen

Måndag – Fredag

07,30-17,00

Företagshälsovården

Måndag – Fredag

08,00 – 16,00

 

T: 0226 – 800 70

Markusgatan 17, 77430 Avesta