Ökad smittspriding för luftvägsinfektioner

Just nu är det ökad smittspridning av luftvägsinfektioner såsom Influensa, Covid-19 och andra luftvägsvirus. Tänk på att stanna hemma om du har minsta symtom.Förkylning är en övre luftvägsinfektion som orsakas av virus. Halsont, snuva och trötthet är typiska besvär. Det är också vanligt med hosta och lätt feber när du […]

Läs mer