Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Sjukgymnastik

Sjukgymnasterna på Avestahälsan arbetar med sjukvård och friskvård.
Vi undersöker, bedömer, behandlar och ger råd gällande stressrelaterade besvär och besvär från rörelseapparaten. Ofta utformar vi individuella träningsprogram utifrån  individens besvär och  kapacitet.
Förutom detta har vi  gruppverksamhet såsom olika utbildningar och träning i grupp.
Vissa hjälpmedel ordineras av sjukgymnasten på Vårdcentralen , även om hjälpmedel i hemmet numera skrivs ut av Kommunens hemsjukvård.

Hans svart vit 2012Siw svart vit 2009399s950svartvit Sofi Däumichen