Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Beteendevetare med KBT inriktning

Kognitiv och beteendeinriktad behandling (KBT) syftar till att hjälpa dig att må och fungera bättre i din vardag genom att du får konkreta verktyg att hantera svårigheter. KBT-behandling lämpar sig väl för: depression, oro, stress, panikångest, tvång, sömnsvårigheter, fobier, krisbearbetning samt relationsproblem. För att få träffa våra KBT terapeuter krävs en läkarbedömning.

Lasse svart vit 2012Ulla svart vit 2012599s955svartvit Anette Sjögren