De olika utbildningarna inom hälsovård för företaget:

Bättre Arbetsmiljö Utbildning (BAM) 

Kursen kan vara tre eller fem dagar, och vänder sig till arbetsledare och skyddsombud.
Dag 1: Samverkan i arbetsmiljöarbetet Dag 2: Identifiera risker. Dag 3 : Utveckling och förändring på arbetsplatsen. Dag 4: Arbetsanpassning och rehabilitering. Dag 5: Att tänka friskt.

Ergonomiutbildning

Arbeta på rätt sätt, Lyft- och bärteknik, Anatomi, Belasningsergonomi mm

Stresshantering 

kan innehålla: Vad stressar? Vad händer i kroppen? Vad kan jag göra för att minska stressen? Praktisk avspänning.

Första Hjälpen

Hjärt- Lungräddning

Psykisk/Psykosocial arbetsmiljö 

kan innehålla: Att arbeta i grupp, Värdegrunder, Konflikthantering mm

Friskvård/livsstil 

kan handla om: Kost, Motion,Träningslära, Hjärt-kärlsjukdom  mm

Arbetsmiljö/Hälsa

Sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa/sjukdom

Rökslutargrupp