Företagshälsovård | Vårdcentral                                              Vårdcentralen 0226-800 70 Företagshälsovården 0226-48 90 50

 

Om Avestahälsan

Företaget
Avestahälsan har funnits som företaghälsovårdscentral på orten sedan 1976.
Avestahälsan är fr o m 1:a december 2009 personalägd. För dig som kund innebär detta inga förändringar.

Avestahälsan har cirka 180 anslutna företag med cirka 4.700 anställda. Våra kunder finns inom offentlig verksamhet och inom den privata sektorn.

Vår stora kund är Avesta Kommun. Andra större företag är t.ex.
handels-, transport- och verkstadsföretag.

Många av våra företag har mellan en till tjugo anställda och företagen finns i olika branscher inom industri, handel, bankvärlden och inom jordbrukssektorn.

I Dalarna  har de olika företagshälsovårdcentralerna gått samman i en ekonomisk förening DIS – Dalahälsor I Samverkan. Vi samverkar i övergripande avtalsfrågor och lånar även spetskompetens av varandra.

I april 2012 startade vi Vårdcentral Avestahälsan. Vi fördubblade vår personal och  utökade våra lokaler, i centrala Avesta. Vi finns numera på både  våning 2 och 3 i gamla ”Skattehuset”.

Välkommen att besöka oss !

Avestahälsans lokaler

Vår verksamhet genomsyras av våra honnörsord
Kompetens – Omtanke – Service – Tillgänglighet