Nyheter från Avestahälsan

3 days ago

Avestahälsan

Hej !

Här kommer Info från kommunen till er med små barn 👶
...

Hej ! 

Här kommer Info från kommunen till er med små barn 👶Image attachment

2 weeks ago

Avestahälsan

Många ringer till oss och frågar när de står i tur för vaccinering. I bifogade länkar finns tidsplan och beskrivning av de olika faserna. I dagsläget kallar vi de som är prioriterade enligt fas 1 via telefon, vi kommer även att börja kalla de som är prioriterade i fas 2.

Justerad tidsplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/justerad-tidplan-for-vaccinering-mot-covi...

Läs även den uppdaterade prioriteringsordningen så att du ser var just du befinner dig i för fas att bli vaccinerad.

www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och...
...

Många ringer till oss och frågar när de står i tur för vaccinering. I bifogade länkar finns tidsplan och beskrivning av de olika faserna. I dagsläget kallar vi de som är prioriterade enligt fas 1 via telefon, vi kommer även att börja kalla de som är prioriterade i fas 2. 

Justerad tidsplan för vaccinering mot covid-19 i Dalarna

https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/justerad-tidplan-for-vaccinering-mot-covid-19-i-dalarna/

Läs även den uppdaterade prioriteringsordningen så att du ser var just du befinner dig i för fas att bli vaccinerad.

https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

4 weeks ago

Avestahälsan

Region DalarnaHär är den preliminära tidplanen för vaccination mot covid-19 i Dalarna.

Fas 1 januari-februari, pågår
• Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård eller hemtjänst med behov av omvårdnad.
• Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
• Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.
• Prioriterad personal inom hälso- och sjukvård

Fas 2 februari-april
• Personer som är 70 år eller äldre där de äldsta vaccineras först
• Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
• Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Fas 3 mars-april
• Personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.
Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att specificera dessa riskgrupper.

Fas 4 mars-juni
• Allmänheten, övriga personer 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinationstakten är precis som i övriga landet beroende av vaccinleveranserna.

👉 Läs mer om hur, när och var det vaccineras på: 1177.se/Dalarna/vaccin-covid-19
...

1 month ago

Avestahälsan

Vaccin Covid-19
Nu är vaccineringen i gång hos oss.
Vi vaccinerar de patienter som är prio 1 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I fas ett kallar vi våra prioriterade patienter allt eftersom vi får tillgång till vaccin.
Ingen annan kan i nuläget boka tid för vaccinering!
Uppdaterad information om nästa fas och tidsbokning presenteras löpande på www.1177.se/Dalarna/
...

Vaccin Covid-19
Nu är vaccineringen i gång hos oss.
Vi vaccinerar de patienter som är prio 1 enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I fas ett kallar vi våra prioriterade patienter allt eftersom vi får tillgång till vaccin.
Ingen annan kan i nuläget boka tid för vaccinering!
Uppdaterad information om nästa fas och tidsbokning presenteras löpande på https://www.1177.se/Dalarna/Image attachment
Load more