Nyheter från Avestahälsan

16 hours ago

Avestahälsan

Tema graviditet ---- Tobaksfria veckan

Tobaksbruk innebär risker för fostret.

Cigaretter, snus samt vattenpipa kan innebära:
Risk för missfall, missbildningar, för tidig födsel, lägre vikt, fosterdöd.

Mer info.
www.1177.se/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/tobak-och-graviditet/
...

Tema graviditet ---- Tobaksfria veckan

Tobaksbruk innebär risker för fostret. 

Cigaretter, snus samt vattenpipa kan innebära: 
Risk för missfall, missbildningar, för tidig födsel, lägre vikt, fosterdöd.

Mer info.
https://www.1177.se/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/tobak-och-graviditet/

2 days ago

Avestahälsan

Tema barn ---- Tobaksfria veckan

Barn i rökiga miljöer har större risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lungsjukdomar.
Röken från vattenpipa är lika skadlig som annan tobaksrök. En helt rökfri miljö är det bästa för hälsan.

Minska risken för passiv rökning:
Rök inte nära barn och andra människor.
Byt kläder. Rökens skadliga ämnen fastnar i tyget.

Läs mer på 1177:
www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/tobak-och-alkohol/skydda-barn-mot-tobaksrok/
...

Tema barn   ----  Tobaksfria veckan

Barn i rökiga miljöer har större risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lungsjukdomar.
Röken från vattenpipa är lika skadlig som annan tobaksrök. En helt rökfri miljö är det bästa för hälsan.

Minska risken för passiv rökning:
Rök inte nära barn och andra människor.
Byt kläder. Rökens skadliga ämnen fastnar i tyget.

Läs mer på 1177:
https://www.1177.se/Gavleborg/liv--halsa/tobak-och-alkohol/skydda-barn-mot-tobaksrok/

3 days ago

Avestahälsan

Tema Tobaksfria veckan.

Vi uppmärksammar den här veckan Tobaksfria veckan för att öka medvetenheten om de negativa effekter som tobak och rökning har på människors hälsa, sambandet med tobaksbruk och sjukdomar som KOL och lungcancer samt hur passiv rökning påverkar människor i alla åldrar.
...

Tema Tobaksfria veckan.

Vi uppmärksammar den här veckan Tobaksfria veckan för att öka medvetenheten om de negativa effekter som tobak och rökning har på människors hälsa, sambandet med tobaksbruk och sjukdomar som KOL och lungcancer samt hur passiv rökning påverkar människor i alla åldrar.

5 days ago

Avestahälsan

Välj Hälsan och Livet

I vår temaserie hälsofrämjande levnadsvanor, kommer nästa vecka Tobaksfria- veckan

Varför tobaksfri då?
Hälsovinster för dig själv:
- När du slutar med tobak så förbättras både din lungkapacitet och din kondition
Hälsovinster för de i din omgivning:
- Passiv rökning är förknippat både med akuta besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar, särskilt hos
astmatiker, allergiker och överkänsliga.

Viktig att uppmärksamma är att våra Barn är särskilt utsatta för skador om de utsätts för passiv rökning.

Följ oss varje dag på Facebook och vår hemsida

Marie-Louise Albertsson
Verksamhetschef/Vice VD
...

6 days ago

Avestahälsan

Välj Hälsan och Livet

I vår temaserie hälsofrämjande levnadsvanor, kommer nästa vecka Tobaksfria- veckan

Varför tobaksfri då?
Hälsovinster för dig själv:
- När du slutar med tobak så förbättras både din lungkapacitet och din kondition
Hälsovinster för de i din omgivning:
- Passiv rökning är förknippat både med akuta besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar, särskilt hos
astmatiker, allergiker och överkänsliga.

Viktig att uppmärksamma är att våra Barn är särskilt utsatta för skador om de utsätts för passiv rökning.

Följ oss varje dag på Facebook och vår hemsida

Marie-Louise Albertsson
Verksamhetschef/Vice VD
...

Välj Hälsan och Livet

I vår temaserie hälsofrämjande levnadsvanor, kommer nästa vecka Tobaksfria- veckan

Varför tobaksfri då?
Hälsovinster för dig själv:
- När du slutar med tobak så förbättras både din lungkapacitet och din kondition
Hälsovinster för de i din omgivning:
- Passiv rökning är förknippat både med akuta besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar, särskilt hos
astmatiker, allergiker och överkänsliga.

Viktig att uppmärksamma är att våra Barn är särskilt utsatta för skador om de utsätts för passiv rökning. 

Följ oss varje dag på Facebook och vår hemsida

Marie-Louise Albertsson
Verksamhetschef/Vice VD
Load more