Hörselundersökningar

kan göras pga att bullernivån på arbetsplatsen överstiger en viss nivå  (AFS 2005:16) dvs en lagstadgad undersökning. Den kan också utföras om en person tidigare haft nedsatt hörsel och man vill följa upp detta, eller som en del i en hälsokontroll.
Hörselundersökningen kan med fördel inledas med en kartläggning av buller/ljudmiljön på den aktuella arbetsplatsen

Synundersökningar

Om man arbetar mer än 1 tim per dag med datarbete, och har besvär vid datarbetet är det lagstadgat att arbetsgivaren skall bekosta en synundersökning (AFS 1998: 05) hos optiker.
Många faktorer kan påverka att man får besvär vid datarbete. Det är därför värdefullt om Företagshälsovården  gör ett arbetsplatsbesök  och mäter synavstånd (något som optikern uppskattar)  samt undersöker och bedömer total miljö vid bildskärmsarbetet  såsom belysning, ljusförhållanden, sittställning, stress, arbetsställningar innan personen går iväg till optikern.

Synundersökningar görs också hos oss på Företagshälsovården i samband med olika intyg och riktade hälsokontroller