Hemsjukvård

Kommunen kan till exempel hjälpa till med hembesök planerade eller akuta då du av olika anledningar inte kan ta dig till vårdcentralen.
Länk: Avesta.se – Stöd och omsorg/Stöd till äldre/Hemsjukvård