Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Olika utbildningar

Bättre Arbetsmiljö Utbildning (BAM) 
Kursen kan vara tre eller fem dagar, och vänder sig till arbetsledare och skyddsombud. 
Dag 1: Samverkan i arbetsmiljöarbetet Dag 2: Identifiera risker. Dag 3 : Utveckling och förändring på arbetsplatsen. Dag 4: Arbetsanpassning och rehabilitering. Dag 5: Att tänka friskt.

Ergonomiutbildning
Arbeta på rätt sätt, Lyft- och bärteknik, Anatomi, Belasningsergonomi mm

Stresshantering kan innehålla
Vad stressar? Vad händer i kroppen? Vad kan jag göra för att minska stressen? Praktisk avspänning.

Första Hjälpen

Hjärt- Lungräddning

Psykisk/Psykosocial arbetsmiljö kan innehålla
Att arbeta i grupp, Värdegrunder, Konflikthantering mm

Friskvård/livsstil kan handla om 
Kost, Motion,Träningslära, Hjärt-kärlsjukdom  mm

Arbetsmiljö/Hälsa
Sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa/sjukdom

Rökslutargrupp