Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Nattarbetarundersökning

Läkarundersökning som omfattar arbetstagare i nattarbete enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Med nattarbete avses:
Arbete minst tre timmar av dygnets arbete om natten
eller om minst 38% av årsarbetstiden sker om natten
Arbetsgivare skall erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången.

Syftet är att minska riskerna för att arbetstagare skall drabbas av hälsostörningar till följd av sysselsättning i nattarbete.
Den medicinska kontrollen avser i första hand att samla information om redan etablerade sjukdomar, sömn- och hälsostörningar, kost- och levnadsvanor samt redan inträffade olyckstillbud.
Med utgångspunkt från denna samlade information görs sedan en övergripande bedömning av lämpligheten.

Periodisk läkarundersöknings skall erbjudas med sex års mellanrum och då arbetstagaren fyllt 50 år med tre års mellanrum.
Arbetstagaren har full rätt att avstå från erbjudandet.
I provtagningen ingår blodfetter, blodvärde, blodsocker, längd, vikt, BMI samt EKG.
I samband med läkarundersökningen ifylles ett frågeformulär.
Läkaren utfärdar intyg till arbetsgivaren där det framgår tidpunkt för nästa undersökning och med rekommendation om fortsatt arbete.

Vid ohälsa kan uppföljning ske hos läkare, sköterska, sjukgymnast/ergonom eller beteendevetare.
Intyg skickas till företaget om rekommendation.