Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Kort- och långtidssjukfrånvaro

 

Sjukfrånvaron kostar företaget stora summor. Använd Avestahälsan för att göra analys av frånvaron och att tillsammans utarbeta en strategi för att komma tillrätta med problematiken. Vi har också utarbetade flödesscheman för att arbeta med sjukfrånvaron.

Den anställde kan ha rätt till särskilt högriskskydd. Detta kan beviljas av Försäkringskassan vid risk för ett större antal sjukperioder pga dokumenterad sjukdom, ex migrän, diabetes, epilepsi.
Arbetsgivaren betalar ej sjuklön om den anställde fått högriskskydd beviljat, och den anställde slipper karensdag. Avestahälsan kan hjälpa till med denna ansökan.

Vår produkt Tidig Sjukanmälantjänst kan användas för att minska frånvaron. Du kan läsa mer under ”Sjukanmälantjänst