Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Härdplastundersökning

Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Läkarundersökning skall utföras innan arbete påbörjas med härdplaster.
Vid vissa härdplaster, exempelvis isocyanater och syraanhydrider skall undersökning utföras:

  • Före arbetet.
  • Efter 3-6 månader.
  • Sedan vartannat år eller vid besvär.

Målet är att upptäcka arbetstagare som lättare kan drabbas av ohälsa såsom allergier, eksem och/eller luftvägsbesvär om de exponeras för härdplaster.

Kunden tillhandahåller produktblad om vilken typ av härdplaster som hanteras.
Frågeformulär fylls i vid besöket. Provtagning hos sköterska: Blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI samt lungfunktionstest.
Läkarundersökning med utfärdande av tjänstbarhetsintyg.  
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.