Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Hälsoundersökning Rörelse och Styrka

ROS-profilen ger en överskådlig bild av funktionen i rörelseapparaten.

I huvudsak är det en bedömning av rörlighet, styrka, stabilitet, balans och koordination i förhållande till vad som anses vara normalvärden. Även kondition och motionsvanor kartläggs vilket ger ytterligare stöd för förändringsarbetet.
ROS-profilen är en del i det främjande hälsoarbetet på företaget när det gäller att stärka det friska men även att i god tid upptäcka funktionsnedsättningar som på sikt kan leda till olika typer av skador och/eller sjukdomar i rörelseapparaten.