Företagshälsovård | Vårdcentral

 

Arbetsanpassning

Arbetsanpassning  är en skyldighet som åvilar arbetsgivaren men den anställde som anpassningen gäller, har också en skyldighet att aktivt medverka i anpassningsarbetet.
(AFS 1994:01)
Företaget kan få hjälp av Avestahälsan att anpassa ett arbete eller en arbetsplats till en person som har speciella behov. Det är fra företagssköterskan, ergonomen och skyddsingenjören som hjälper till och ger råd i dessa ärenden. Men beteendevetaren kan också träda in när det gäller anpassning av den psykiska och psykosociala arbetsmiljön.