Företagshälsovård | Vårdcentral

Dalahästen

Dalahästen

Dalälven

Dalälven

Bild 105

Avestahälsan med stadhuset i förgrunden

 

Välkommen till Avestahälsan Företagshälsovård

Avestahälsan Företagshälsovård är ett kompetens och serviceföretag, vars huvudsakliga uppgifter är att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet - genom att undersöka och bedöma arbetsmiljön i företagen- samt att aktivt stödja och, hjälpa företagen att utveckla sin arbetslivsinriktade rehabilitering

Häri ingår att identifiera sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, utifrån medicinsk, teknisk ergonomisk och psykosocial synvinkel.

Vårt arbete skall främja hälsan och lönsamheten i våra kundföretag. Vidare ingår i Avestahälsans arbetsfält att även bedriva sjukvård och friskvård. Vi erbjuder avtalslösningar som skräddarsys till just din arbetsplats.

Företagshälsovårdens nya telefonnummer from 1/6 2016
Tel: 0226-48 90 50