Distriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen kan vi hjälpa dig med sjukvårdsåtgärder som till exempel suturtagning, såromläggning, blodtryckskontroller, injektioner, öronspolning och kateterbyte.

Du kan även få träffa inkontinenssköterska som kan hjälpa till med utredning, utprovning av hjälpmedel samt rådgivning. Vi har tidsbokad mottagning måndag-fredag kl: 08.00 – 17.00

Välkommen att kontakta oss för tidsbeställning och sjukvårdsrådgivning på telefon: 0226 – 800 70.