Diabetessköterska

Till diabetessköterskan Åse kommer patienter med diabetes samt nedsatt glukostolerans, vilket är ett förstadium till diabetes.
Här får du information och rådgivning om kost, motion och läkemedel kring diabetes.
Diabetessköterskan skriver även ut diabeteshjälpmedel. Som diabetespatient hos oss blir du kallad på regelbundna kontroller till din diabetessköterska samt till läkare.