Företagshälsovård | Vårdcentral                                              Vårdcentralen 0226-800 70 Företagshälsovården 0226-48 90 50

 

Barnavårdscentral (BVC)

På Barnavårdscentralen arbetar BVC-sköterskorna Annica Nyström och Marie Mattsson samt allmänläkaren Katrin Jacobsson, alla med lång erfarenhet och stor kunskap om barn. Vi träffar barnen i åldrarna 0-6 år vid hembesök och på mottagningen. Vi arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa i samarbete med Er föräldrar, där barnet står i centrum. Ni möts med respekt och omtanke.

Vår verksamhet styrs av riktlinjer från barnhälsovården nationellt och lokalt samt lagar och FN’s Barnkonvention.  Vi samarbetar med med flera yrkeskategorier inom kommun och landsting, bla specialpedagoger, socialtjänst, logoped,barn- och ögonmottagning.

Vad kan vi erbjuda er som föräldrar?
- Föräldragrupp
- Spädbarnsmassage
- Barnhälsovårdspsykolog
- Vid 5½ års kontrollen görs utvecklingsbedömning och läkarbesök vid ett och samma tillfälle.
De flesta BVC delar besöket på två tillfällen. Vi har valt att göra det vid ett tillfälle då vi vet att det kan vara svårt för den  arbetande föräldern att ta ledigt från jobbet.

Ni är alltid välkomna med små som stora frågor till ”Barnavårdscentralen mitt i centrum”!

Telefontid vardagar: kl.08.00-09.00 välj  ”Barnhälsovård”
Övrig tid lämna meddelande så ringer vi upp när vi har tid.

Är ditt barn sjukt och behöver läkarvård eller rådgivning kontakta  vår vårdcentral, samma telefonnr men välj ”Vårdcentral”