Beteendevetare / Samtalsterapeut

med KBT inriktning

Kognitiv och beteendeinriktad behandling (KBT) syftar till att hjälpa dig att må och fungera bättre i din vardag genom att du får konkreta verktyg att hantera svårigheter.

 

KBT-behandling lämpar sig väl för:

  • depression
  • oro
  • stress
  • panikångest
  • tvång
  • sömnsvårigheter
  • fobier
  • krisbearbetning
  • relationsproblem

För att få träffa våra KBT-terapeuter krävs en läkarbedömning.