Barnmorskemottagning

Välkommen att besöka AvestaHälsans egen barnmorska!

Från 1:a juli 2018 arbetar Ulrika Rosendahl hos oss på AvestaHälsan.

Ulrika är en välmeriterad barnmorska med ett stort engagemang och en lång  och bred erfarenhet inom yrket.  De senaste åren har Ulrika framförallt arbetat med mödravård och ungdomsmottagning, och för att vidhålla sin expertis inom förlossningsvård så  jobbar Ulrika fortfarande tidvis med detta.

Välkommen till din barnmorska!

 

Vi erbjuder dig:

 

  • Graviditetskontroller
  • Föräldrautbildning
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologisk cellprovtagning
  • Provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Klimakterierådgivning
  • MammaMage träning
  • Tolkhjälp

Vi talar svenska och engelska.

Du är välkommen att lista dig hos oss var du än bor!

 

Telefon: 0226-800 70

Telefontid: Mån-fred 07:00-09:00.

Övrig tid endast återbud.