Barnavårdscentral

Vi arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa i samarbete med Er föräldrar, där barnet står i centrum. Ni möts med respekt och omtanke.

På Barnavårdscentralen arbetar BVC-sköterskorna Annica Nyström och Marie Mattsson samt distriktsläkaren Katrin Jacobsson, alla med lång erfarenhet och stor kunskap om barn. Vi träffar barnen i åldrarna 0-6 år vid hembesök och på mottagningen.
Vår verksamhet styrs av riktlinjer från barnhälsovården nationellt och lokalt samt lagar och FN’s Barnkonvention.  Vi samarbetar med flera yrkeskategorier inom kommun och landsting, bla specialpedagoger, socialtjänst, logoped,barn- och ögonmottagning.
Vad kan vi erbjuda er som föräldrar?
  • Föräldragrupp
  • Spädbarnsmassage
Ni är alltid välkomna med små som stora frågor till ”Barnavårdscentralen mitt i centrum”.
Telefontid vardagar: kl.08.00-09.00 välj  ”Barnhälsovård”
Övrig tid lämna meddelande så ringer vi upp när vi har tid.
Är ditt barn sjukt och behöver läkarvård eller rådgivning kontakta vår vårdcentral, samma telefonnummer men välj ”Vårdcentral”