Arbetsplatsbesök gör man för att undersöka  och bedöma arbetsmiljö ur olika aspekter exempelvis:  buller, belysning, kemiska hälsorisker, datarbete , inventering inför första hjälpen och krisstöd, ergonomi mm.
Vi dessa besök kan också mätningar och videofilmning utföras

Arbetsplatsbesöken utföres av företagssköterska, företagssjukgymnast och skyddsingenjör